Velkommen!

Ferdighus Norge AS representerer Hjältevadshus i Norge. Husene produseres i Småland og er en kjent og populær husmodell i Sverige.

Det finnes mange viktige argumenter for våre husmodeller;

Noe av det vi er mest fornøyd med er byggemetoden, som innebærer at huset bygges innomhus i et tørt og varmt fabrikkmiljø. Dermed minimerer vi risikoen for fuktskader og har kontroll over hele byggeprosessen.
Byggemetoden innebærer også økonomiske fordeler. Med et Ferdighus får du fast pris fra starten av og en fastsatt dato for innflyttning, noe som gjør at man kan unngå doble bokostnader.
Huset leveres alltid med ferdig innredet 1. etasje, med mulighet for også å få 2. etasje ferdiginnredet. Det er malt og tapetsert, det spesialbygde kjøkkenet – som du selv har valgt – er på plass, likeså strøm og VVS. Montering og ferdigstillelse på tomten tar vanligvis ikke mer enn to-tre uker.

Raskt, tørt og til en pris som man kan stole på!